W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie wzięli udział w XIX edycji Programu Akademia Przyszłości. W trakcie indywidulanych zajęć z Tutorem dzieci poznawały swoje mocne strony, wzmacniały poczucie własnej wartości i uczyły się samodzielnie pokonywać dotychczasowe trudności, po to by w przyszłości śmiało mogły realizować swoje marzenia. XIX edycję Programu zakończyła Wojewódzka Gala Sukcesów Akademii Przyszłości, podczas której Szkoła otrzymała Podziękowania za udział, zaś wszystkie dzieci otrzymały Dyplomy, medale i słodycze oraz miały możliwość wziąć udział we wspólnej zabawie.  

Już nie możemy doczekać się kolejnej edycji Programu! 

Koordynator Szkolny: Marlena Szydełko