SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  

OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU KATECHETYCZNEGO  

„W DOMU, W PRZEDSZKOLU, W SZKOLE Z  BOGIEM”.  

 

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie wszystkich klas  1-4 SP, a więc 171 osób w ramach katechezy szkolnej wraz ze swymi katechetami: p. Katarzyną Lib, ks. Patrykiem Chmielewskim oraz ks. Marianem Gruszczykiem uczestniczyli w Ogólnopolskim Projekcie Katechetycznym „W DOMU, W PRZEDSZKOLU, W SZKOLE Z BOGIEM”.  

Projekt był dedykowany dla wszystkich szkół podstawowych znajdujących się na terenie Polski. Do udziału w nim zgłosiło się 110 podmiotów ( przedszkola i szkoły) z całej Polski. W projekcie uczestniczyło prawie 9,5 tys. dzieci.  

Celem projektu było odkrywanie tajemnicy osobowego Boga objawiającego ludziom swoją miłość, ukazanie Jezusa Chrystusa- Syna Bożego zrodzonego z Maryi, zapoznanie z najważniejszymi wydarzeniami z życia Jezusa Chrystusa świętowanymi w roku liturgicznym, kształtowanie miłości do Boga i opartej na niej relacji z ludźmi, tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, ukazanie świętych jako przyjaciół naszych i Pana Boga, zapoznanie z przykazaniem miłości Boga i bliźniego, rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych. 

Realizacja projektu wymagała wypełnienie 10 z 20 zadań zaproponowanych przez organizatora, przy czym 10 zadanie było przeznaczone wyłącznie dla katechety. Udział w projekcie i jego realizację potwierdza załączony certyfikat .  

Wszystkim zaangażowanym w projekt ogromne gratulacje i podziękowanie za gorliwość w podejmowanych zadaniach.