Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

Informujemy, że Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przyjmuje karty zgłoszenia na obiady uczniów w żywieniu zbiorowym w stołówce szkolnej na rok 2022/2023.
Warunkiem zapisania dziecka do stołówki szkolnej jest złożenie karty zgłoszenia na obiady oraz zapoznanie się z regulaminem stołówki szkolnej. Formularz karty zgłoszenia jest dostępny do pobrania na stronie internetowej szkoły (tutaj) , jak również na portierni, w sekretariacie lub u intendenta szkoły.
Dokumenty należy złożyć najpóźniej do 02.09.2022 drogą mailową na adres odpisy@zso4.resman.pl lub osobiście u intendenta.

Deklaracje z poprzedniego roku nie obowiązują – należy złożyć nową deklarację na kolejny rok szkolny!
Posiłki wydawane będą od 05.09.2022 r.
Jednocześnie informujemy, że koszt jednego posiłku w roku szkolnym 2022/2023 będzie wynosił: 4,80 zł.

 

Dyrekcja ZSO Nr 4