W roku szkolnym 2022/2023 klasa 2c przystąpiła do międzynarodowego projektu edukacyjnego wspierającego rozwój czytelnictwa CZYTAM Z KLASĄ – lekturki spod chmurki. Jego celem jest m.in.: rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, a także pogłębianie wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji.
Uczniowie wykonali już pierwsze zadanie, czyli wspólnie stworzyli klasową chmurkę Tosię oraz przygotowali lekturniki.
Red. N. Mirosław