W dniach od 03.10.2022- 07.10.2022  w klasach IV na lekcje   o tematyce ratownictwa medycznego została zaproszona higienistka szkolna Pani Dorota Michno. 

Celem zajęć było przygotowanie uczniów do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawidłowego zachowania się w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. 

Podczas spotkania uczniowie klas czwartych uczyli się jak należy sprawdzać u człowieka przytomność, oddech i tętno oraz w jaki sposób można pomóc osobie poszkodowanej zanim przyjedzie zespół ratownictwa medycznego. 

Dużym zainteresowaniem  uczniów cieszyły się wskazówki związane  
z masażem serca i sztucznym oddychaniem oraz ćwiczenia praktyczne na fantomie. 

 Po omówieniu zasad udzielania pierwszej pomocy uczniowie bardzo chętnie i aktywnie brali udział w ćwiczeniach praktycznych wykonując podstawowe czynności ratownicze pod fachowym okiem Pani Doroty Michno- higienistki szkolnej. 

Dzięki takiej lekcji uczniowie nauczyli się wielu ważnych rzeczy, które  
w przyszłości być może przyczynią się do uratowania komuś życia.  

Pani Dorocie Michno- higienistce szkolnej bardzo dziękujemy za profesjonalne szkolenie w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. 

 

red. Kamil Bułdak