Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajki obchodzony jest na całym świecie 5 listopada.
W związku z tym, ogłaszamy międzyszkolny konkurs plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki” i zapraszamy do udziału dzieci z klas I – III ze Szkół Podstawowych w Rzeszowie.
Cele konkursu:
• promocja aktywności czytelniczej oraz propagowanie idei głośnego czytania
• zainteresowanie i poznawanie literatury bajkowej
• kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich
• rozbudzenie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
• wzmacnianie wiary we własne możliwości
• rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, odczuwanie radości z tworzenia działania plastycznego
• budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi
Regulamin konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III szkół podstawowych.
• konkurs polega na wykonaniu bohatera / bohaterów dowolnej bajki dla dzieci
• technika plastyczna dowolna – płaska, użyciem różnorodnych materiałów
• format: A4
• prace indywidualne
• prace powinny być opatrzone na odwrocie czytelną metryczką zawierającą informacje:
-imię i nazwisko autora, klasę , adres i telefon placówki, imię i nazwisko nauczyciela kierującego do konkursu pracę.
Główne kryteria brane pod uwagę przy ocenie prac to:
-walory artystyczne i estetyczne,
-ciekawe przedstawienie tematu,
-samodzielność wykonania pracy przez dziecko.
Dyplomy oraz upominki dla laureatów konkursu zostaną przesłane pocztą.
Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora.
Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania prac dzieci w celu promocji konkursu i placówki.
Adres dostarczenia prac
(liczy się data wpływu prac do organizatora) na adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
ul. Rejtana 30
35-310 Rzeszów
Prace należy oddać do dnia 7.11.2022r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 29.11.2022r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku http://zso4.rzeszow.pl/
Organizatorzy konkursu: mgr Dominika Lenkiewicz, mgr Joanna Gorczyca red. J.Gorczyca