„Każdy może uratować życie”

W dniu 28.11.2022 w klasie IV c na lekcję o tematyce ratownictwa medycznego została zaproszona higienistka szkolna Pani Dorota Michno.

Uczniowie dowiedzieli się, jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. W dalszej części lekcji uczniowie przyglądali się jak wykonać masaż serca, sztuczne oddychanie, ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Wszyscy uczniowie mogli sprawdzić, czy potrafią wykonać czynności demonstrowane przez Panią higienistkę. Uczniowie chętnie wykonywali masaż serca i sztuczne oddychanie na fantomach, w pozycji bezpiecznej układali swoje koleżanki i kolegów. Dzięki taki lekcjom nasi uczniowie posiadają umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i wykorzystają ją w sytuacji zagrożenia oraz konieczności ratowania czyjegoś życia.

Pani Dorocie Michno- higienistce szkolnej bardzo dziękujemy za profesjonalne szkolenie w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

red. Kamil Bułdak

Lekcję zorganizował p. Kamil Bułdak w ramach przedmiotu technika