I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FILMOWY „MOJE 5 MINUT”

Organizator:
ZSO nr 4 w Rzeszowie (SP nr 30 i XII LO) z siedzibą przy ul. T. Rejtana 30.

Adresat konkursu:
uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie klas I i II szkół ponadpodstawowych województwa podkarpackiego.

Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej młodych ludzi.
 2. Rozwijanie pasji.
 3. Zaangażowanie młodzieży do działań kreatywnych, wykraczających poza rutynę szkolną.
 4. Stworzenie możliwości do zaprezentowania swoich zainteresowań, swojego sposobu postrzegania świata oraz swojej uważności na piękno przyrody i drugiego człowieka.
 5. Wykorzystanie popularnej technologii, używanej na co dzień, tym razem do twórczego przedsięwzięcia.
 6. Kształcenie umiejętności budowania spójnego i wartościowego pod względem merytorycznym i artystycznym przedstawienia tematu w określonych ramach czasowych.
 7. Doskonalenie umiejętności filmowania smartfonem i kamerą, obróbki i montażu krótkiego filmu.
 8. Ćwiczenie sprawności lingwistycznych poprzez funkcjonalne posługiwanie się językiem angielskim.
 9. Zachęcenie uczniów do szlachetnej rywalizacji, konfrontacji swoich umiejętności z umiejętnościami rówieśników.
 10. Stworzenie szansy na osiągnięcie sukcesu i tym samym podniesienia poczucia własnej wartości.

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie klas I i II szkół ponadpodstawowych różnego typu z województwa podkarpackiego.
 2. Uczestnik konkursu, dokonując wyboru spośród trzech podanych niżej kategorii, nagrywa smartfonem lub kamerą jeden filmik według własnego pomysłu (scenariusza i sposobu jego realizacji), którego czas trwania wynosić powinien od 5 do 7 minut.
 3. Kategorie konkursowe do wyboru:
  1. Ja i moja pasja – film autobiograficzny, przedstawiający uczestnika i jego pasje, hobby, szczególne umiejętności.
  2. Świat wokół mnie – film zwracający uwagę na najbliższe otoczenie uczestnika konkursu – miasto, wieś, w których mieszka albo pokazujący piękno świata przyrody, wśród której żyje uczestnik konkursu.
  3. Ciekawy człowiek – film opowiadający o kimś niezwykłym, kogo podziwiamy, kto prowadzi niebanalne życie, ma wyjątkową pasję czy niecodzienne umiejętności, jest w jakiś sposób wartościowy.
 •  
 1. W każdym przypadku należy dołączyć zgodę następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku dla celów konkursowych, w tym na publikację tychże na stronie szkoły i w mediach społecznościowych. Nie roszczę sobie żadnych praw, wynikających z wykorzystania w celach konkursowych oraz promocyjnych mojego filmiku.”

Uwaga!
W przypadku udziału osób trzecich obecnych w nagraniu, powyższą zgodę muszą podpisać również te osoby!

 1. Każdy film zaopatrujemy (dodatkowo poza nagranym obrazem i dźwiękiem w języku polskim) w napisy w języku angielskim.
 2. Film powinien być zapisany w formacie, umożliwiającym jego bezproblemowe odtworzenie na powszechnie używanym sprzęcie.
 3. Film należy wysłać drogą elektroniczną pod adres: milenka23@op.pl (adres nauczycielki – autorki konkursu) w terminie do północy 21 marca 2023 roku.
 4. Kategorycznie filmiki nie mogą zawierać treści uznawanych za obraźliwe (rasistowskie, homofobiczne, godzące w godność człowieka, w podstawowe wartości etyczne, w religię) oraz nie mogą zawierać wulgaryzmów.

Kryteria oceny:
Ocenie będzie podlegała wartość artystyczna filmu i wartość merytoryczna (zgodność z tematem), sposób ujęcia tematu, jego treść, oryginalność, jakość nagrania.

Jury:
Przewodniczącym jury jest pan Andrzej Chichłowski – warszawski reżyser teatralny i filmowy, aktor teatralny i filmowy, scenarzysta, znawca sztuki teatralnej i filmowej.

Oprócz w niego w jury zasiądą:

 1. Pani Natalia Zduń – aktorka rzeszowskiego Teatru MASKA oraz Teatru BO TAK.
 2. Pani Anna Ciechanowska – dr filologii angielskiej, nauczyciel ZSO nr 4.

Decyzja jury jest arbitralna, nieodwołalna.

Nagrody:
Przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów miejsc: I, II i III, publikacja  na stronie szkoły i w mediach społecznościowych szkoły oraz wpis na świadectwo szkolne.

Jury zastrzega sobie możliwość przyznania trzech równorzędnych wyróżnień.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom i list pochwalny do szkoły.

 

ZACHĘCAMY GORĄCO DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NASZYM KONKURSIE!

P.S.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt drogą elektroniczną pod adres: milenka23@op.pl z wpisem w tytule wiadomości: „KONKURS FILMOWY”.