Na zajęciach kreatywnych uczniowie klas V i VI wykonali prace praktyczne z wykorzystaniem sprzętu z ,,Laboratorium Przyszłości”.

Pierwsza grupa wykonała ramkę okna z przygotowanych elementów drewnianych.

Druga grupa wykonała makietę osiedla na płytach wiórowych laminowanych, których sponsorem był Zakład PPiH Restol w Bratkowicach.

Wyżej wymienione materiały zgromadził nauczyciel Kamil Bułdak i pod jego okiem były wykonane prace praktyczne.

Uczniowie wykonywali ww. prace w grupach, z dużym zainteresowaniem zdobywając doświadczenie techniczne i umiejętności współpracy w grupie.

red. Kamil Bułdak