Dla uczniów klas 3 Szkoły Podstawowej nr 30 odbył się Konkurs z języka angielskiego pt. „Picture Dictionary for Kids”. Udział w Konkursie dał uczniom okazję do rozwinięcia zdolności językowych i plastycznych. Wszyscy uczniowie uczestniczący w Konkursie wykazali się znaczną znajomością języka angielskiego oraz pomysłowością i kreatywnością w tworzeniu obrazkowych ilustracji do słowników.
Autorom „Obrazkowego słownika dla dzieci” dziękuję za wspólną zabawę konkursową i GRATULUJĘ zwycięzcom.
W Konkursie pierwsze miejsce ex aequo zajęli: Maja Pięta i Kacper Dworak. red. E.Szarzyńska