Energetykom mòwimy NIE! 2 lutego gościliśmy w naszym liceum studentki z Instytutu Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego – Klaudię Łuc i Gabrielę Zdeb, które przeprowadziły warsztaty z profilaktyki uzależnień na temat: “ Napoje energetyzujące na celowniku”. Zajęcia te zostały bardzo dobrze przyjęte przez młodzież, wzbogaciły ich wiedzę, uświadomiły, jak szkodliwe dla zdrowia jest spożywanie energetyków.
 
red. Agnieszka Batóg