20 lutego b.r. odbyło się „Spotkanie z podróżnikiem” z grupy „Trzask”, w którym uczestniczyli uczniowie klas: 7,8 i liceum. Podczas ciekawej prezentacji pan Samuel przybliżył treści geograficzno-przyrodnicze, historyczne, społeczno-kulturowe Izraela i Palestyny oraz zagadnienia konfliktu bliskowschodniego. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji i aktywnie w niej uczestniczyli. Była to ciekawa i nietypowa lekcja historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie.
 
red. Danuta Wróbel