Raz w tygodniu orgaznizowane są zajęcia w ramach kółka z techniki. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach i wykonują zadania przy pomocy aplikacji Lego Education SPIKE. Tworzą programy, które wprawiają w ruch zbudowane przez nich modele. Elementy do wykonania modeli wykorzystano z zestawów Laboratoria Przyszłości.

Zajęcia prowadzone są przez Pana Kamila Bułdaka.

red. Kamil Bułdak