W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczy w XIV Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Dobre rady na elektroodpady– oddaj mnie w dobre ręce 2023” – konkurs organizowany jest pod patronatem Głównego inspektora Ochrony Środowiska. Celem konkursu jest wzrost świadomości na temat negatywnego wpływu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego środowisko oraz zbiórka jak największej ilości zużytego sprzętu i zużytych baterii, która prowadzona będzie w naszej szkole w dniu 24 kwietnia (poniedziałek) br. w godzinach od 1000 do 15 00. Do udziału w akcji zbiórki zużytego sprzętu zachęcamy wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły – walczymy o jak najwyższe miejsce w konkursie. Więcej informacji udziela szkolny zespół EKO „Elektrycznie zakręcone” oraz uczniowie klasy VII A i opiekun zespołu pani Dorota Zembroń i pan Kamil Bułdak.
 
red. Dorota Zembroń