W dniach 27.02.2023 r. – 16.03.2023 r. uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej i Liceum uczestniczyli w dwugodzinnych zajęciach warsztatowych z zakresu profilaktyki uzależnień, profilaktyki zachowań przemocowych i profilaktyki kształtowania umiejętności psychospołecznych. Zajęcia miały na celu kształtowanie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży. Tematyka spotkań została dostosowana do wieku uczniów i aktualnych problemów oraz potrzeb klasy. W poszczególnych klasach poruszono zagadnienia dotyczące empatii, poczucia wartości, asertywności, tolerancji, komunikacji interpersonalnej, reagowania na przemoc i agresję, przeciwdziałania cyberprzemocy czy też przeciwdziałania uzależnieniu od telefonu. Warsztaty przeprowadził psycholog – pracownik Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie.
 
Koordynatorzy – pedagodzy szkolni: Agnieszka Zielińska, Marlena Szydełko