Po drodze szukaliśmy oznak wiosny. Byliśmy również na pączkach.
Obejrzeliśmy wystawę bułgarską i polską poświęconą tradycjom i zwyczajom związanym z chlebem.
Potem ruszyliśmy w drogę powrotną. Była słoneczna pogoda a my szliśmy na nogach. Wycieczka była udaną.

Red. M. Stolarska