Dzięki pracowni wyposażonej w Laboratorium Przyszłości, uczniowie naszej szkoły mogli wykorzystać narzędzia do demontażu stolików. Po zapoznaniu z przepisami BHP uczniowie przystąpili do zajęć praktycznych, które wykonali poprawnie.

red. Kamil Bułdak