W dniu 28.04.2023 r odbyła się lekcja otwarta z techniki na temat ,, Dbamy o naszą planetę Ziemię”, którą w klasie IV przeprowadził nauczyciel Kamil Bułdak.

Uczniowie na tej lekcji ,, uczyli się bawiąc ” w grę planszową i pracowali w zespołach: papier, szkło, plastik. Na planszy były umieszczone pola, które trzy zespoły musiały pokonać, a utrudnieniem w dotarciu do mety były znaki drogowe oznaczające stop.

Dodatkową atrakcją na planszy były symbole; zdjęcie liścia dębu, szyszki świerka, fotografia ptaka. Tu uczniowie musieli odpowiedzieć prawidłowo na pytania: leśniczego, gajowego, ornitologa.

Nad całością gry czuwali ekolodzy.

Na zakończenie lekcji uczniowie w zespołach ,, porządkowali las ” i prawidłowo segregowali odpady w pojemnikach: papier, szkło, plastik.

Dziękujemy Wszystkim, którzy uczestniczyli w ww. lekcji.

red. Kamil Bułdak