W kwietniu w naszej szkole odbyl się Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z języka angielskiego Panda.
Szczególne gratulacje składamy Augustynowi Bliźniakowi z klasy 6c za zajęcie 5 miejsca na poziomie klas 6, Jerzemu Nietrzebie klasa 5b za zajęcie 7 miejsca na poziomie klas 5 , Amelii Ławniczak klasa
8a za zajęcie 5 miejsca na poziomie klas 8 oraz Kacprowi Wandasiewiczowi klasa 7a za zajęcie 9 miejsca na poziomie klas 7. Wszystkim pozostałym uczestnikom serdecznie dziękuję za udział, gratuluję i życzę dalszych sukcesów w kolejnych konkursach z języka angielskiego.
 
Koordynatorem konkursu Panda w naszej szkole była p. Anna Wierzoch