Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 poprzedzi msza święta w kościele parafialnym o godzinie 8.00 . Następnie klasy I-V SP spotkają się z wychowawcami o godzinie 9.00, natomiast klasy VI-VIII oraz klasy I-III LO o godzinie 10.00.  Harmonogram przydziału sal lekcyjnych poniżej.

Lp. Klasa Sala
1. I A 8
2. I B 9
3. I C 14
4. II A 7
5. II B 18
6. II C K2
7. II D 21
8. III A 10
9. III B czytelnia
10. III C 17
11. III D K1
12. IVA 20
13. IV B 19
14. IV C 22
15. IV D 26
16. IV E 25
17. VA 27
18. VB 28
19. VC 29
20. VIA 28
21. VIB 18
22. VIC 19
23. VID 20
24. VIIA 21
25. VIII A 26
26. VIII B 23
27. 1A LO 25
28. 1B LO 22
29. 1CLO 27
30. 1DLO 35
31. 1ELO 29
32. 2 A LO 30
33. 2 B LO 31
34. 3 A LO 36
35. 3 B LO 32