Informujemy, że zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w sekretariacie szkoły w dniu 06.07.2023 r. w godz. 9:00-15:00. Bardzo prosimy o ich odbiór w wyznaczonym terminie.