Nasi najmłodsi czytelnicy – uczniowie klas pierwszych otrzymali darmowe wyprawki czytelnicze. W tym roku jest to książka Justyny Bednarek „Wnuczka antykwariusza”. W ten sposób zachęcamy dzieci, które rozpoczynają naukę do sięgania po książkę i regularnego czytania.