W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz kolejny uczestniczy w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Dobre rady na elektroodpady – oddaj mnie w dobre ręce 2024” – konkurs organizowany jest pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Organizatorem konkursu jest AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz AURAEKO BATERPACK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Warszawie. Celem konkursu jest wzrost świadomości na temat negatywnego wpływu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na środowisko oraz zbiórka  jak największej ilości sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii  i akumulatorów, która prowadzona będzie w naszej szkole w dniu 16 kwietnia (wtorek) w godzinach od 12 00 do 16 00 (miejsce zbiórki – parking przy basenie „Delfin”) Do udziału w akcji zbierania zużytego sprzętu zachęcamy wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły – walczymy o jak najwyższe miejsce w konkursie. Więcej informacji udziela szkolny EKO – zespół uczniów z klasy VIII a i opiekun zespołu konkursowego pani Dorota Zembroń.