22 marca 2024r. w XII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w II Ponadregionalnym Konkursie Wiedzy o Autyzmie.  

Konkurs skierowany był do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych w Rzeszowie i okolicach. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną bądź literacką, która swoją tematyką miała nawiązywać do tego jak oni postrzegają świat osób ze spectrum autyzmu. Na konkurs wpłynęło 124 prace plastyczne i 7 prac literackich z 11 szkół podstawowych z Rzeszowa i okolic. Jury zdecydowało się przyznać  8 wyróżnień, 9 trzecich miejsc, 7 miejsc drugich i 9 miejsc pierwszych w kategorii prac plastycznych i 1 pierwsze miejsce i 1 drugie miejsce w kategorii prac literackich 

Uroczystą galę uświetniły swoją obecnością wspaniałe kobiety Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas- Hul i Europoseł w Parlamencie Europejskim Elżbieta Łukacijewska.  

XII Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie to miejsce wyjątkowe, młodzi ludzie uczą się tolerancji, akceptacji i zrozumienia na potrzeby drugiego człowieka. Dzięki temu kończą szkołę nie tylko ze świadectwem maturalnym w dłoni, ale także z egzaminem z empatii zdanym celująco.  

Katarzyna Szum