Uczniowie naszej szkoły brali udział w kampanii ,, Rowerowy Maj 2024”. Promowano w ten sposób zrównoważoną mobilność oraz zdrowy tryb życia. 

W kampanii brali udział uczniowie z klas: 2c, 3b, 3d, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 6a, 6b, 6c, 7a. 

Najliczniejszą grupę stanowiła klasa 5b. Wszyscy uczniowie otrzymali drobne upominki ufundowane przez Sponsorów, za co serdecznie dziękujemy.  

Szczególne wyróżnienia za 18 przejazdów otrzymało 6 uczniów: Miachał Cypryś, Ksawier Podsiadły, Filip Gorzelnik, Magdalena Salitra, Kamil Baran, Stanisław Wybranowski. 

W nagrodę otrzymali: pamiątkowe dyplomy, medale, odblaski i bony na kwotę 50 zł. 

Serdecznie dziękujemy uczniom i wychowawcom za super wykonane zadanie i zachęcamy w przyszłych latach do udziału w tego typu przedsięwzięciach. 

 

Koordynator szkolny : Kamil Bułdak 

Pomoc koordynatora: Jakub Kucharyk