Materiały pomocnicze w wyborze dalszego kształcenia

  • KONKURS: SZKOŁA ZAWODOWA – MÓJ WYBÓR
  • „Przewodnik po zawodach” wydany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • „Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego” wydany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
    W informatorze opisano 191 zawodów, które można zdobyć kształcąc się w różnych typach ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.
    W części II – można znaleźć opisy grup zawodowych oraz opisy zawodów w wersji elektronicznej na stronie www.koweziu.edu.pl w zakładce Strefa Ucznia i w formie programu komputerowego na stronie www.doradztwozawodowe.edu.pl
  • Informacje o zawodach spotykanych na rynku pracy znajdziemy m.in. w „Klasyfikacji zawodów i specjalności” opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na stronie www.psz.praca.gov.pl można znaleźć wyszukiwarkę zawodów
  • Programy komputerowe i strony internetowe służące wyszukiwaniu informacji zawodowych i edukacyjnych program DORADCA 2000: www.koeziu.edu.pl (Strefa Ucznia), www.doradztwozawodowe.koeziu.edu.pl, www.psz.praca.gov.pl
  • Źródła informacji o szkołach ponadgimnazjalnych: