STRONA LOGOWANIA
PORTAL.RESMAN.PL


Instrukcja logowania | Regulamin e-Dziennika


W celu uzyskania dostępu do E-DZIENNIKA, należy podać WYCHOWAWCY KLASY indywidualny adres E-MAIL UCZNIA i/lub RODZICA/OPIEKUNA

UWAGA! Ten sam adres E-MAIL nie może być podany równocześnie jako adres UCZNIA i RODZICA/OPIEKUNA

Posiadanie aktywnego adresu E-MAIL i wpisanie go do elektronicznej bazy danych jest WARUNKIEM KONIECZNYM dostępu do dziennika.

Po dopisaniu adresu do bazy, będą Państwo mogli dokonać rejestracji i aktywować konto.

Adresy dopisane w latach poprzednich pozostają aktualne.