ZARZĄD RADY RODZICÓW – ROK SZKOLNY 2022/2023

Urszula Lubieniecka – przewodnicząca
tel. 788 644 792

e-mail: urlubieniecka@wp.pl


Dominika Kula – z-ca przewodniczącego
tel. 662 770 516
e-mail: dominika.rze@interia.pl


Rafał Dydek – z-ca przewodniczącego
tel. 695 522 416
e-mail: dydek.rafal@wp.pl


Justyna Potocka – Sikorska – skarbnik
tel. 663 992 363
e-mail: justynapotocka@poczta.onet.pl


Agnieszka Wojciechowska – sekretarz
tel. 728 214 479
e-mail: aaaa.wojciechowska@gmail.com
SPOTKANIA RADY RODZICÓW

każdy drugi wtorek miesiąca, godzina 18:00


WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW

50,00 zł – za pierwsze dziecko
25,00 zł – za drugie dziecko
Zwolnienie z opłaty – za trzecie i każde następne dziecko w szkole


KONTO RADY RODZICÓW

33 1240 4751 1111 0010 9620 1076


REGULAMIN RADY RODZICÓW (PDF)