ZARZĄD RADY RODZICÓW – ROK SZKOLNY 2023/2024

Iwona Fic – przewodnicząca
tel. 602 456 080

e-mail: iwona.flis@gmail.com


Joanna Paśko – z-ca przewodniczącego
tel. 604 965 063
e-mail: joannapasko.rr@gmail.com


Rafał Dydek – z-ca przewodniczącego
tel. 695 522 416
e-mail: dydek.rafal@wp.pl


Justyna Potocka – Sikorska – skarbnik
tel. 663 992 363
e-mail: justynapotocka@poczta.onet.pl


Agnieszka Wojciechowska – sekretarz
tel. 728 214 479
e-mail: aaaa.wojciechowska@gmail.com
SPOTKANIA RADY RODZICÓW

drugi wtorek miesiąca, godzina 18:00 (po uzgodnieniu telefonicznym)


WYSOKOŚĆ SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW

50,00 zł – za pierwsze dziecko
25,00 zł – za drugie dziecko
Zwolnienie z opłaty – za trzecie i każde następne dziecko w szkole


KONTO RADY RODZICÓW

33 1240 4751 1111 0010 9620 1076


REGULAMIN RADY RODZICÓW (PDF)