Regulamin korzystania ze stołówki szkolnejpobierz

Karta zgłoszenia na obiady  – pobierz

Karta rezygnacji z obiadów – pobierz

Wypełnione karty zgłoszenia na obiady lub karty rezygnacji, należny składać u intendenta lub przesłać w formie skanu na adres: odpisy@zso4.resman.pl


Szkoła Podstawowa i Liceum

Cena obiadu: 4,80 zł/dzień

Płatność za obiady: do 10. dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy: 

64 1020 4391 0000 6702 0187 6960

Tytuł przelewu: OBIADY SZKOŁA, „KLASA NAZWISKO I IMIĘ DZIECKA”, „MIESIĄC ROK”

 Przykład: obiady szkoła, 1a Kowalski Jan, wrzesień 2024


Odpisy obiadów należy zgłaszać najpóźniej w dniu nieobecności, do godziny 8.00,

wyłącznie drogą mailową na adres: odpisy@zso4.resman.pl

Niezgłoszenie odpisu w podanym terminie skutkuje naliczeniem opłaty!!!


Opłata za obiady

Jadłospis [PDF, 534 KB]


Sklepik szkolny czynny jest w godzinach 8.00 – 14.00