Informujemy, że nasza szkoła pozostaje w gotowości do wdrożenia rozwiązań pozwalających rodzicom/opiekunom z niepełnosprawnościami na pełne uczestnictwo w życiu szkoły, a także do umożliwienia im współpracy w formie dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb, w tym z uwzględnieniem metod i technik komunikacji alternatywnej oraz zdalnej.

W celu zgłoszenia potrzeby zapewnienia dostępności prosimy o kontakt:

  • telefoniczny – 17 748 2700,
  • mailowy – sekretariat@zso4.resman.pl,
  • osobisty  – w godzinach pracy sekretariatu.