Numer telefonu: 17 748 2705


DOROTA MICHNO

Godziny pracy:

Dzień Godziny
Poniedziałek 0800– 1535
Wtorek 0800– 1535
Środa 0800– 1535
Czwartek 0800– 1535
Piątek 0800– 1535

Bilans sześciolatka

Bilans przeprowadzony przez lekarza pediatrę ocenia dojrzałość szkolną dziecka, tzn. czy jest gotowe do podjęcia nauki w szkole oraz czy może brać udział we wszystkich ćwiczeniach na lekcjach wychowania fizycznego.

Bilans zdrowia to inaczej profilaktyczne badania lekarskie. Pozawalają one ocenić, jak rozwija się dziecko, a także odpowiednio wcześnie wykryć ewentualne nieprawidłowości.

Podczas bilansu sześciolatka przeprowadzane są następujące badania: lekarz mierzy wzrost i wagę ciała dziecka, robi pomiar ciśnienia tętniczego krwi, bada wzrok pod kątem zaburzeń ostrości czy zeza, przeprowadza test reakcji słuchowych, ocenia rozwój mowy oraz ustawienie kończyn dolnych, kształt stóp i postawę ciała, test jest nastawiony przede wszystkim na ocenę gotowości szkolnej. W związku z tym dziecko podlega nie tylko badaniu przez pediatrę, ale również przez psychologa i pedagoga. Jest to bardzo ważna ocena w rozwoju malucha, ponieważ pozwala sprawdzić, czy Twoje dziecko jest już gotowe, by uczestniczyć w zajęciach szkolnych. Specjaliści sprawdzają zasób słów sześciolatka, jego zdolność analizy słownej, inteligencję, a także sprawność rąk. Dzięki takim badaniom można ocenić czy kwalifikuje się on na ewentualne zajęcia wyrównawcze lub rehabilitacyjno-ruchowe. W trakcie bilansu sześciolatka przeprowadza się tzw. lateralizację. Jest to test sprawdzający dominację półkuli mózgowej, czyli którą ręką dziecko posługuje się chętniej podczas wykonywania codziennych czynności  i którym okiem chętniej patrzy.