Numer telefonu: 17 748 2705


DOROTA MICHNO

Godziny pracy:

Dzień Godziny
Poniedziałek 08.00 – 15.35
Wtorek 08.00 – 15.35
Środa 08.00 – 15.35
Czwartek 08.00 – 15.35
Piątek 08.00 – 15.35

BILANS SZEŚCIOLATKA

Bilans przeprowadzony przez lekarza pediatrę ocenia dojrzałość szkolną dziecka, tzn. czy jest gotowe do podjęcia nauki w szkole oraz czy może brać udział we wszystkich ćwiczeniach na lekcjach wychowania fizycznego.

Bilans zdrowia to inaczej profilaktyczne badania lekarskie. Pozawalają one ocenić, jak rozwija się dziecko, a także odpowiednio wcześnie wykryć ewentualne nieprawidłowości.

Podczas bilansu sześciolatka przeprowadzane są następujące badania: lekarz mierzy wzrost i wagę ciała dziecka, robi pomiar ciśnienia tętniczego krwi, bada wzrok pod kątem zaburzeń ostrości czy zeza, przeprowadza test reakcji słuchowych, ocenia rozwój mowy oraz ustawienie kończyn dolnych, kształt stóp i postawę ciała, test jest nastawiony przede wszystkim na ocenę gotowości szkolnej. W związku z tym dziecko podlega nie tylko badaniu przez pediatrę, ale również przez psychologa i pedagoga. Jest to bardzo ważna ocena w rozwoju malucha, ponieważ pozwala sprawdzić, czy Twoje dziecko jest już gotowe, by uczestniczyć w zajęciach szkolnych. Specjaliści sprawdzają zasób słów sześciolatka, jego zdolność analizy słownej, inteligencję, a także sprawność rąk. Dzięki takim badaniom można ocenić czy kwalifikuje się on na ewentualne zajęcia wyrównawcze lub rehabilitacyjno-ruchowe. W trakcie bilansu sześciolatka przeprowadza się tzw. lateralizację. Jest to test sprawdzający dominację półkuli mózgowej, czyli którą ręką dziecko posługuje się chętniej podczas wykonywania codziennych czynności  i którym okiem chętniej patrzy.

PROFILAKTYKA OWSICY

Przy podejrzeniu OWSICY, należy zgłosić się z dzieckiem do lekarza.

POSTĘPOWANIE PROFILAKTYCZNE:
Rano, po wieczornym przyjęciu leku, należy pamiętać o obowiązkowej zmianie piżam oraz pościeli.
Rzeczy te należy uprać w wysokiej temperaturze (60°C lub 90°C), a następnie uprasować.
Przez cały okres leczenia każdej nocy ubieramy dziecko w czyste (uprane i uprasowane) piżamki. Ważne, aby wyrobić w dziecku nawyk codziennej zmiany bielizny
Najlepiej też stosować oddzielne ręczniki do wycierania ciała, rąk i twarzy. Uprać należy również pluszaki, a inne zabawki wymyć w bieżącej wodzie z mydłem lub nawet wyparzyć bądź przelać wrzątkiem.
Meble wycieramy dokładnie na mokro, a po każdym sprzątaniu pierzemy ścierki w wysokiej temperaturze.
Podobnie z podłogą: trzeba ją dokładnie odkurzyć, a następnie przemyć mopem parowym lub zwykłym mopem z użyciem gorącej wody.
Należy również uprać w wysokiej temperaturze i uprasować wszystkie koce i narzuty w domu.
Jak najczęściej myj ręce gorącą wodą z mydłem, zwłaszcza przed posiłkami, po powrocie dziecka z przedszkola/ szkoły czy zabawie z rówieśnikami.
Eliminuj u dziecka nawyk wkładania palców, rączek i innych przedmiotów do buzi (zabawek, długopisów itp.).
Obcinaj dziecku krótko paznokcie, aby jaja owsika nie miały możliwości „ukrycia” się pod nimi.
Na noc zakładaj dziecku nieco bardziej obcisłe majteczki, aby utrudnić drapanie się po pupie i roznoszenie jajeczek owsika (na ręce możesz założyć dziecku rękawiczki lub skarpetki).
Rano i wieczorem podmywaj miejsca intymne dziecka ciepłą wodą z mydłem.
Dbaj regularnie o czystość w domu, dokładnie sprzątaj łazienkę oraz toaletę.

WSZAWICA – ŁATWIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ

Jak zapobiegać wszawicy?
– dokonuj systematycznych przeglądów włosów dziecka (zwłaszcza okolic karku, skroni, za uszami),
– staraj się pamiętać o codziennym wyczesywaniu włosów,
– podczas zabawy z innymi dziećmi, treningów, zajęć grupowych, upinaj lub związuj włosy dziecka,
– uczulaj dzieci, aby nie wymieniały się z rówieśnikami rzeczami osobistymi (np. szczotką, grzebieniem, czapką).
Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną oraz zaleceniami Instytutu Matki i Dziecka w szkole nie przeprowadza się kontroli czystości uczniów.
Zgodnie z zapisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, opiekę rodzicielską nad uczniem sprawują jego rodzice.
W związku z powyższym to do rodziców należy obowiązek systematycznego przeglądu czystości swoich dzieci.
W przypadku stwierdzenia wszawicy rodzice powinni natychmiast zakupić odpowiednie środki w aptece i podjąć leczenie.
Zaleca się by pozostawić dziecko w domu i powiadomić klasę/szkołę (aby rodzice pozostałych uczniów mogli szybko podjąć odpowiednie działania i powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby).