Informujemy, że Szkoła Podstawowa Nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi otrzymała w 2024 roku wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” – Priorytet 3. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

W ramach wsparcia szkoła otrzymała 15.000 zł. Otrzymane środki zostaną zgodnie z celem programu przeznaczone na zakup książek dla dzieci i młodzieży, doposażenie biblioteki szkolnej oraz zakup nagród dla uczniów szczególnie zaangażowanych w promowanie czytelnictwa. Mamy nadzieję, że nowości książkowe, które pojawią się w bibliotece szkolnej oraz różnorodne działania promujące czytelnictwo wśród uczniów przyczynią się do zwiększenia zainteresowania literaturą piękną.

Koordynatorzy programu: p. Ewa Jopek-Frend, p. Anika Siorek we współpracy z nauczycielami SP Nr 30.