Pedagog to w szkole taka osoba, która stara się pomagać uczniom, rodzicom i nauczycielom. Do jego gabinetu może przyjąć każdy, kto ma jakiś kłopot, a nie potrafi sobie z nim samodzielnie poradzić. Pedagog oferuje zrozumienie, dyskrecję, pomoc osobom, które przeżywają:

 1. Kryzysy sytuacyjne:
  • utratę bliskiej osoby
  • zawód miłosny
  • są ofiarami przestępstwa.
 2. Kryzysy psychospołeczne:
  • uczniowie z problemami zdrowotnymi,
  • osoby którym dokucza samotność,
  • brak zrozumienia w domu w grupie koleżeńskiej,
  • konflikty w relacji nauczyciel-uczeń,
  • trudności w nauce,
  • trudności związane z okresem dojrzewania.
 3. Kryzysy rodzinne:
  • nieporozumienia z rodzicami,
  • przemoc w rodzinie,
  • rozwód rodziców,
  • alkoholizm i inne uzależnienia.

mgr AGNIESZKA ZIELIŃSKA
opieka:  Liceum Ogólnokształcące

Numer telefonu: 17 748 2708
E-Mail: pedagog@zso4.resman.pl

Godziny pracy:

Dzień Godziny
Poniedziałek 1000– 1330
Wtorek 1200– 1600
Środa 0730– 1100
1200– 1330
Czwartek 1000– 1430
Piątek 0730– 1000
1100– 1230

mgr MARLENA SZYDEŁKO
opieka:  Szkoła podstawowa

Numer telefonu: 17 748 2707
E-Mail: pedagog@zso4.resman.pl

Godziny pracy:

Dzień Godziny
Poniedziałek 0900– 1300
1400– 1430
Wtorek 1030– 1430
Środa 1000– 1200
1300– 1600
Czwartek 0800– 1200
Piątek 1100– 1430