Szkolne Koło Caritas powstało decyzją ks. biskupa Kazimierza Górnego  31 października 2000 r.

Jest to organizacja młodzieżowa, która włącza na zasadzie wolontariatu uczniów w działalność charytatywną.

Corocznie pracuje w nim od kilkunastu do kilkudziesięciu wolontariuszy spośród uczniów naszej szkoły. Kołem Caritas opiekują się panie Bożena Kędzierska i Danuta Wróbel oraz asystent kościelny, którym jest ksiądz uczący w szkole.

 Nasze koło Caritas bierze udział w ogólnopolskich i diecezjalnych akcjach, jak również wyznacza sobie zadania na bieżąco, pomagając potrzebującym w najbliższym otoczeniu.

Ważniejsze akcje naszego koła to:

 • zbiórka zabawek, bajek i lektur szkolnych oraz przekazywanie ich zaprzyjaźnionym ośrodkom;
 • zbiórka przyborów szkolnych wśród naszych kolegów, koleżanek i udostępnianie ich potrzebującym uczniom naszej szkoły;
 • utrzymywanie kontaktu z ludźmi chorymi i samotnymi na terenie naszego osiedla;
 • udział w ogólnopolskich akcjach, takich jak: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Dzień Papieski, zbiórka żywności w ramach akcji „ Tak pomagam”

Nasze ważniejsze działania w roku szkolnym  2018/19

 • We wrześniu i październiku przeprowadzono akcję „Wyprawka dla ucznia” (zbiórka przyborów szkolnych)
 • 16.10.2018r. : udział w  obchodach XVIII Dnia Papieskiego.  W ramach obchodów wolontariusze na przerwach międzylekcyjnych  sprzedawali kremówki, z których dochód zasilił  konto fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w kwocie 200 zł.
 • 01 i 02 listopada 2018r. członkowie Szkolnego Koła Caritas   uczestniczyli w kwestach na rzeszowskim cmentarzu Zalesie na rzecz ubogich i bezdomnych, pod patronatem Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta
 • 07 i 08 grudnia 2018r. uczestniczyliśmy w   piętnastej ogólnopolskiej Przedświątecznej  Zbiórce Żywności, w ramach akcji „Tak- pomagam”
 • 29 i 30 marca 2019r. udział w Zbiórce Żywności w sklepie „Frac” przy ulicy Kwiatkowskiego
 • Rozdano wśród uczniów  Skarbonki Miłosierdzia w ramach Jałmużny Wielkopostnej
 • Przy udziale Caritas Rzeszów  opiekunowie zorganizowali  przedświąteczną pomoc rzeczową w formie paczek żywnościowych dla potrzebujących  rodzin uczniów naszej szkoły.
 • Nagrodzono  aktywnych wolontariuszy  dyplomami i odpowiednimi  wpisami na świadectwo ukończenia szkoły.