Projekt unijny

Od przedszkolaka do pierwszaka.

Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów

Projekt Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Kategoria Szczegóły
Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej
Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego
www.rpo.podkarpackie.pl
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Beneficjent: Gmina Miasto Rzeszów
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
telefon: 17 87 54 100
fax: 17 87 54 105
e-mail: umrz@erzeszow.pl
www.rzeszow.pl
Okres realizacji projektu: od: 2017-08-01 do: 2018-12-31
Nr identyfikacyjny projektu: RPPK.09.01.00-18-0009/17-00
Wartość całkowita projektu: 3 046 550,04 zł
Kwota dofinansowania z UE: 2 589 567,53 zł

OPIS PROJEKTU

Celem głównym projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego.W sześciu placówkach oświatowych, w ramach 9 oddziałów, powstało 211 nowych miejsc wychowania przedszkolnego.Są to następujące jednostki:

  • Przedszkole Publiczne Nr 17 – 1 oddział – 18 miejsc,
  • Przedszkole Publiczne Nr 37 – 1 oddział – 18 miejsc (w tym jedno miejsce dostosowane do potrzeb dziecka niepełnosprawnego),
  • Szkoła Podstawowa Nr 29 – 2 oddziały – 50 miejsc,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 – 3 oddziały – 75 miejsc,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 – 1 oddział – 25 miejsc,
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – 1 oddział – 25 miejsc.

ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

  • Zatrudnienie 28 pracowników, stanowiących kadrę nowych oddziałów przedszkolnych.
  • Szkolenia/kursy dla kadry pedagogicznej w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, postępowania z dzieckiem w sytuacjach kryzysowych i współpraca z rodzicem trudnym i konfliktowym oraz wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem aspektów ekologii.
  • Doposażenie sal przedszkolnych oraz placów zabaw.

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

Rezultatem projektu będzie zwiększenie o 211 liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasta Rzeszów, wzrost kompetencji i umiejętności nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz zmodernizowanie i unowocześnienie bazy przedszkolnej poprzez zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia placów zabaw służących lepszemu rozwojowi dzieci w wieku od 3 do 6 lat.