WAŻNE! Informujemy, że indywidualne rozliczenie kosztów żywienia dzieci w stołówce szkolnej jest dostępne na platformie internetowej edziecko.edu.pl

Aby zalogować się do programu należy wejść na stronę:

https://edziecko.edu.pl/

Login – pesel ucznia
Hasło – imię ucznia pisane z dużej litery (np. Anna)

Za pośrednictwem platformy można również zgłaszać nieobecność dziecka na obiedzie najpóźniej do godziny 8:00.


Przypominamy, że wpłat należy dokonywać do 10. dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy: 64 1020 4391 0000 6702 0187 6960.

У назві банківського переказу введіть: ім’я та прізвище, назву класу

Odpisy obiadów należy zgłaszać najpóźniej w dniu nieobecności, do godziny 8.00,
wyłącznie drogą mailową na adres: : odpisy@zso4.resman.pl

Про відсутність дитини на обід необхідно повідомити до 8:00 за телефоном (17 748 2704) або електронною поштою (intendent@zso4.resman.pl) або безпосередньо ИНТЕНДЕНТУ (навпроти їдальні).

Niezgłoszenie odpisu w podanym terminie skutkuje naliczeniem opłaty!!!