Przedmiotowy system oceniania – Gimnazjum

 1. Przedmiotowy system oceniania z j. polskiego – POBIERZ
 2. Przedmiotowy system oceniania z chemii – POBIERZ
 3. Przedmiotowy system oceniania z j. niemieckiego – POBIERZ
 4. Przedmiotowy system oceniania z fizyki – POBIERZ
 5. Przedmiotowy system oceniania z j. angielskiego – POBIERZ
 6. Przedmiotowy system oceniania z j. hiszpańskiego – POBIERZ
 7. Przedmiotowy system oceniania z plastyki – POBIERZ
 8. Przedmiotowy system oceniania z WOK – POBIERZ
 9. Przedmiotowy system oceniania z zajęć artystycznych – POBIERZ
 10. Przedmiotowy system oceniania z  wiedzy o społeczeństwie – POBIERZ
 11. Przedmiotowy system oceniania z informatyki – POBIERZ
 12. Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego – POBIERZ
 13. Przedmiotowy system oceniania z biologii – POBIERZ
 14. Przedmiotowy system oceniania z historii– POBIERZ
 15. Przedmiotowy system oceniania z geografii– POBIERZ
 16. Przedmiotowy system oceniania z matematyki– POBIERZ
 17. Przedmiotowy system oceniania z Edukacji dla bezpieczeństwa– POBIERZ
 18. Przedmiotowy system oceniania z religii– POBIERZ
 19. Przedmiotowy system oceniania z techniki– POBIERZ
 20.  

< powrót