Do głównych zadań psychologa szkolnego należy dbałość o prawidłowy rozwój emocjonalno-społeczny dzieci i młodzieży. Psycholog udziela wsparcia psychologicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom w procesie dydaktyczno- wychowawczym. W swojej pracy na pierwszym miejscu stawia dobro dziecka.

mgr DOMINIKA CYPRYS
opieka:  Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące

Numer telefonu: 17 748 2710
E-Mail: psycholog@zso4.resman.pl

Godziny pracy:

Dzień Godziny
Poniedziałek 08.30 – 16.00
Wtorek 08.30 – 14.30
Środa 08.00 – 10.00
Czwartek 08.00 – 10.00
Piątek 08.00 – 12.30