Do głównych zadań psychologa szkolnego należy dbałość o prawidłowy rozwój emocjonalno-społeczny dzieci i młodzieży. Psycholog udziela wsparcia psychologicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom w procesie dydaktyczno- wychowawczym. W swojej pracy na pierwszym miejscu stawia dobro dziecka.

mgr DOMINIKA CYPRYS
opieka:  Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące

Numer telefonu: 17 748 2710
E-Mail: psycholog@zso4.resman.pl

Godziny pracy:

Dzień Godziny
Poniedziałek 0830– 1600
Wtorek 0830– 1430
Środa 0800– 1000
Czwartek 0800– 1000
Piątek 0800– 1230