E-Mail: psycholog@zso4.resman.pl


Do głównych zadań psychologa szkolnego należy dbałość o prawidłowy rozwój emocjonalno-społeczny dzieci i młodzieży. Psycholog udziela wsparcia psychologicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom w procesie dydaktyczno- wychowawczym. W swojej pracy na pierwszym miejscu stawia dobro dziecka.


mgr DOMINIKA CYPRYS

Godziny pracy:

Dzień Godziny
Poniedziałek 0800– 1430
Wtorek 0800– 1430
Środa  0800– 1000
Czwartek 0800– 1000
Piątek  0800– 1300