Rekrutacja do Przedszkola Publicznego Nr 34

Harmonogram rekrutacji

VULCAN - Nabór - Przedszkole

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Nr 30

Listy uczniów przyjętych do klas pierwszych wraz z przydziałem wychowawców znajdują się w sekretariacie szkoły

Harmonogram rekrutacji

VULCAN - Nabór - Szkoła podstawowa

Rekrutacja do XII Liceum Ogólnokształcącego

Listy uczniów przyjętych do klas pierwszych wraz z przydziałem wychowawców znajdują się w sekretariacie szkoły

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2023/2024

Harmonogram rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Rekrutacja 12 LO