ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Informujemy, że wszyscy uczniowie, zgłoszeni do świetlicy w terminie do 31.08.2023 r. – dla których została wypełniona i złożona w sekretariacie szkoły Karta zgłoszenia – zostali przyjęcie do świetlicy w roku szkolnym 2023/2024.

Data rozpoczęcia: 03.07.2023 r.
Data zakończenia: 31.07.2023 r.
Wymagane dokumenty: wypełniona i podpisana Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej (pobierz)
Miejsce składania dokumentów: sekretariat szkoły

Ważne informacje:

  1. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2022/2023 są zapisany do świetlicy szkolnej nie zostaną automatycznie zapisani na następny rok szkolny – należy dokonać ich ponownego zgłoszenia.
  2. Kartę zgłoszenia należy pobrać i wydrukować ze strony – druki Kart zgłoszenia nie będą wydawane, ani dostępne w szkole.
  3. Karty zgłoszenia niepodpisane przez rodziców/opiekunów prawnych lub złożone w innym terminie lub w innym miejscu niż wskazane powyżej nie będą rozpatrywane.

Regulamin świetlicy szkolnej ZSO Nr 4 – pobierz

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej – pobierz