Szanowni Państwo!

W związku z panującą pandemią w codziennej pracy towarzyszyć nam będą nadzwyczajne środki ostrożności. Każdej klasie zostanie przypisana jedna sala lekcyjna, w której oprócz zajęć sportowych odbywać się będą zajęcia ze wszystkich przedmiotów nauczania. Przerwy międzylekcyjne uczniowie będą spędzać w strefach, w których znajdują się przypisane im sale lekcyjne. W strefie klas młodszych dzieci spędzać będą  przerwy pod opieką wychowawców w czasie wybranym przez nauczycieli. Wychowanie fizyczne i zajęcia ruchowe będą prowadzone w salach gimnastycznych lub przy sprzyjających warunkach pogodowych na boisku lub placu zabaw. Sale lekcyjne i korytarze będą regularnie wietrzone i dezynfekowane. Przy wejściu do szkoły obowiązywać będzie dezynfekcja rąk. W strefie wspólnej również maseczki. Szczegółowe procedury, będą obowiązywać na terenie placówki z uwzględnieniem postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów lub  pracowników szkoły. Procedury zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

KLASA NUMER SALI
1asp sala_8
1bsp sala_9
1csp sala_10
1dsp integracja sala_K-5
2asp sala_21
2bsp sala_19
2csp sala_20
2dsp integracja sala_K-2
2esp integracja sala_14
3asp sala_biblioteka
3bsp sala_17
3csp sala_18
4asp sala_28
4bsp integracja sala_akademia
4csp sala_27
4dsp integracja sala_23
5asp sala_22
6asp sala_26
6bsp integracja sala_31
7asp sala_30
7bsp integracja sala_29
8asp integracja sala_34
1als integracja sala_32
1bls integracja sala_33
2agi integracja sala_35
2bgi integracja sala_36
2cls integracja sala_15
2dls integracja sala_K-3
2els integracja sala_K-4
3aLi integracja sala_24
3bLt terapeutyczna sala_25
Zamknij menu