24.09.2020 w klasie 2b odbyły się wybory do samorządu klasowego. Ośmiu kandydatów wygłosiło swoje przemówienia. Po podliczeniu głosów przewodniczącym klasy został Olek, zaś jego zastępcami Lena i Jaś. Gratulacje!