16 kwietnia uczniowie naszego liceum i gimnazjum wzięli udział w zajęciach lekcyjnych, których celem była edukacja w zakresie oszczędzania . Zajęcia przybliżyły naszej młodzieży podstawowe pojęcia z zakresu bankowości. Uczniowie dowiedzieli się, jakie korzyści wynikają z oszczędzania, posiadania rachunku, zakładania lokat bankowych, a także jak uniknąć pułapek związanych z korzystania z ofert nieuczciwych pośredników finansowych. Każde zajęcia kończyły sie krótkim testem z zagadnień poruszanych na lekcji, a wśród uczniów, którzy udzielili poprawnych odpowiedzi, rozlosowano nagrody.

Dziękujemy Bankowi Spółdzielczemu w Lubaczowie Oddział Rzeszów za przeprowadzenie tych ciekawych zajęć.