10 maja 2018r. odbył się Konkurs o Unii Europejskiej i państwach członkowskich Wspólnoty, którego

Organizatorem  było IX LO w Rzeszowie.

Konkurs miał formę Gry Miejskiej.  Planszą gry był  teren centrum Rzeszowa, gdzie umieszczono 10 punktów (stacji). Po  dotarciu do każdego  odpowiadaliśmy na pytania. Liczyła się nie tylko wiedza, ale też czas dotarcia do mety.

Nasz Zespół w składzie: Izabela Lasek, Łukasz Brzezicki i Bartosz Piekarski ( klasa 3C ) zajął II miejsce.

Opiekunem zespołu była pani Danuta Wróbel