Karty zgłoszenia uczniów klas I, II i IV do świetlicy szkolnej.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 2018/2019 – wersja doc

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 2018/2019 – wersja pdf

Karty uczniów z zapisami  na obiady będzie można odebrać w świetlicy szkolnej, sekretariacie lub na stronie szkoły.

Karta zapisu dziecka na obiady – wersja doc

Karta zapisu dziecka na obiady – wersja pdf

Zgłoszenia na świetlice przyjmujemy do dnia 6.07.2018 w sekretariacie szkoły