4 czerwca bieżącego roku uczniowie klasy drugiej liceum wybrali się do Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego, która oferuje swoim użytkownikom księgozbiór z różnych dziedzin wiedzy. Liczy on 790 tysięcy woluminów druków zwartych oraz ponad 100 tysięcy woluminów czasopism. Uczniowie zwiedzili m. in. pracownię polonistyczną „Pigonianum”, w której zgromadzony jest prywatny księgozbiór prof. Stanisława Pigonia. Kolekcja ta liczy ponad 9 tysięcy woluminów książek z zakresu filologii polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu romantyzmu ( wśród nich znajdują się białe kruki, m. in. „Pan Tadeusz” wydany w 1834 roku w Paryżu). Uczniowie obejrzeli również pracownię zbiorów specjalnych, w której zgromadzone są stare druki, rękopisy, zbiory kartograficzne.

            Nasi licealiści opuścili mury biblioteki z nadzieją, że i oni w przyszłości będą korzystać z tych zbiorów. Serdecznie im tego życzymy.