„Bo coś w szaleństwach jest młodości, wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu, co jest mądrzejsze od mądrości i rozumniejsze od rozumu” – tymi słowami  5  stycznia br. prowadzący uroczystość: Weronika Kamińska z III b oraz Paweł Kula z III a przywitali przybyłych na studniówkę i półmetek licealistów, dyrekcję i wychowawców oraz rodziców. Tegoroczni maturzyści, wspominając początki nauki w tej szkole, podkreślili, że są już na ostatnim etapie drogi w dorosłość. W imieniu wszystkich uczniów klas trzecich wyrazili wdzięczność dla dyrekcji, wychowawców, nauczycieli za ich cierpliwość i wytrwałość oraz za starania włożone w przygotowanie młodzieży do dalszego kształcenia i życia. Pani dyrektor w swoim wystąpieniu życzyła młodzieży wspaniałej zabawy, dokonując tym samym uroczystego otwarcie Studniówki. Zgodnie z tradycją uczniowie rozpoczęli ten wyjątkowy wieczór staropolskim tańcem – polonezem.

Kolejne godziny upłynęły na świetnej zabawie, która trwała do białego rana.