14 marca 2019 r. Filia nr 6 zorganizowała spotkanie edukacyjne dla młodzieży z drugich i trzecich XII Liceum Ogólnokształcącego, które poprowadziła p. Ewa Nowak–Koprowicz, koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct.

Młodzież obejrzała film edukacyjny „Jak to działa: Parlament Europejski”, dzięki któremu miała okazję bliżej poznać zakres prac Parlamentu Europejskiego w siedzibach w Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu.

Zajęcia uświadomiły uczniom, że nasze decyzje podejmowane każdego dnia mają znaczenie dla społeczności jako całości i każdy głos ma wpływ na naszą przyszłość.

Opiekunowie: p. E. Jopek, p. A. Szuba, p. A. Siorek