W ramach innowacji czytelniczej pt. „Przyjaźń z książką” uczniowie klas II szkoły podstawowej wzięli udział w zajęciach bibliotecznych na temat dobrych manier. Podczas warsztatów zapoznano uczniów z pojęciem savoir-vivre, zachęcano do częstszego używania zwrotów grzecznościowych oraz wspólnie przypomniano Kodeks Kulturalnego Ucznia.

Prowadzące: E. Jopek-Frend, A. Siorek