Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta dziękuje
wolontariuszom Szkoły Podstawowej nr 30  w Rzeszowie
za trud, zaangażowanie i czas poświęcony na rzecz kwesty listopadowej  na cmentarzach, na rzecz osób potrzebujących.
 
Dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy.